Polityka prywatności sklepu xxxxxxxx
Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych,
zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych
osobowych.
Administratorem danych osobowych jest: xxxxxxxxxxxxxx, NIP: xxxxxxxxxxxxxxx,
REGON: xxxxxxxxxx
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) Klient ma prawo do poprawiania,
uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych
osobowych.
Podczas składania zamówienia w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie
następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji
dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do
przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient może również poprosić o wystawienie
faktury VAT, zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W
przypadku fakturowania transakcji należy podać: numer NIP, nazwę firmy oraz adres
siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych - adres zamieszkania.
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub
na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów
państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami. Nie przechowujemy również
danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do
Twojego konta bankowego.
W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera
ze Sklepu, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Sklepu. Klient w każdej chwili
może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta
nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z
ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204).
Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookies (ciasteczek)
Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do
informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.
I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu
Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas
przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może
także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W
niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również
do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies
do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
-rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji
-utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności
pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb.
-poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego
lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
-tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, z których stron
serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych
Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Użytkowników
Serwisu i dostosowania stron internetowych serwisu do antycypowanych preferencji
Użytkowników
f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści
g. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika
serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem
reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu
przez Cookies.
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu
przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa
prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na
adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx lub pod numerem telefonu: xxxxxxxxxxxx

 

Polityka prywatności sklepu RUSHdnm

 

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych,

zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych

osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest: Rafał Lejman, NIP: 7262280783,

REGON:100440463

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia

1997 roku (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) Klient ma prawo do poprawiania,

uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych

osobowych.

 

Podczas składania zamówienia w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie

następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji

dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do

przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient może również poprosić o wystawienie

faktury VAT, zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W

przypadku fakturowania transakcji należy podać: numer NIP, nazwę firmy oraz adres

siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych - adres zamieszkania.

 

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych

osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub

na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów

państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami. Nie przechowujemy również

danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do

Twojego konta bankowego.

 

W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera

ze Sklepu, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Sklepu. Klient w każdej chwili

może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta

nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z

ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U.

Nr 144, poz. 1204).

 

Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookies (ciasteczek)

 

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do

informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

 

I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia

Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do

Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie

wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu

Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas

przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może

 

także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W

niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również

do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam

do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas

trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala

na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z

Urządzenia Użytkownika.

 

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam

do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie

Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm

cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani

żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies

do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu

będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

-rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji

-utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik

nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności

pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i

odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych

potrzeb.

-poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności

weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego

lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

-tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, z których stron

 

serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych

Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

-tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Użytkowników

Serwisu i dostosowania stron internetowych serwisu do antycypowanych preferencji

Użytkowników

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści

g. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika

serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem

reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu

przez Cookies.

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące

plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu

przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian

za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej

bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu

Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych

funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa

prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na

adres: rushdnm@gmail.com lub pod numerem telefonu: +48 604124444